Openbare projecten zijn voor ons jonge bureau een uitdaging. Een methode om bij een grote hoeveelheid mensen hun gevoelens te kunnen raken of te kunnen inspelen op hun leefwereld. Het is een grote uitdaging om voor zoveel mogelijk mensen goed te kunnen doen.  Ieder heeft immers een eigen visie én een eigen beleving.

Als jong architectenbureau is het realiseren van openbare projecten een zware klus, mits die meestal vooraf gaat aan een uitgebreide selectie-procedure. Desalniettemin is het steeds een uitdaging om een bestuur, een organisatie of een jury te kunnen prikkelen. Het is als het ware een stimulans om het steeds beter te doen, om steeds vernieuwend te zijn.

Residentie 't Damberd

Concept

2013-...

Het pand gekend onder de naam 'rijwielen Devos' op de markt van Handzame wordt getransformeerd in een residentie waarbij het architecturaal, kwalitatief wonen nagestreefd wordt. Hiermee wordt bedoeld dat er een 6-tal nieuwbouw-appartementen worden gebundeld achter de oude, charmevolle gevels van dit bestaande pand. Deze appartementen worden gekenmerkt door het aanwezig zijn van een maximum aan eigen buitenruimte én zéér luchtige, open binnenruimtes.

Achterin bevindt zich ook nog een paviljoen-woning aan de zijde van de Werkenstraat. Een woning uit 2 bouwlagen die door zijn oriëntatie optimaal kan genieten van de historische én beschermde tuin aan de overzijde van de straat. Gekenmerkt door de aanwezigheid van enkele prachtige bomen.

Beide volumes worden geconnecteerd door een centrale binnentuin, binnenpatio. Deze binnentuin is bereikbaar via de Werkenstraat én geeft zo ontsluiting tot de inkom van de appartementen, de parkeergelegeheden, bergingen, fietsenstallingen,...

Naar materialisatie wordt beoogd een kwalitatieve ruwbouw te bouwen met veel aandacht voor tijdloosheid, groen-integratie,...?Allemaal aspecten die het "schitterend wonen op het marktplein van Handzame" moet mogelijk maken.

Ingenieur: N.T.K.?
EPB: N.T.K.?
VC: N.T.K.

Terug naar overzicht

1
2
3